Переведення аспірантів

На підставі рішення хімічної секції Вченої ради НТК ІМК НАНУ від 05 жовтня 2020 року, протокол № 7 та рішення Вченої ради НТК ІМК НАНУ від 22 жовтня 2020 року, протокол № 6  подовжено навчання в аспірантурі НТК ІМК НАНУ зі спеціальності 102 «Хімія» та переведено на 2 курс навчання з 01 листопада 2020 року здобувачів освіти на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти:

  • Коваленко Світлану Вікторівну;
  • Кобзева Дмитра Володимировича.

Наказ НТК ІМК НАНУ  № 106 від 26 жовтня 2020 року.