Нормативно-правова база

Кадровий склад

ПОЛОЖЕННЯ НТК ІМК НАНУ щодо провадження освітнього процесу

Закони України та постанови Кабінету Міністрів України