Вступ до аспірантури

До навчання в аспірантурі для здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 102 "Хімія" на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).

Підготовка в аспірантурі ДНУ НТК "Інститут монокристалів" НАН України здійснюється за рахунок:

 • коштів Державного бюджету України;
 • коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

Аспіранти очної форми навчання отримують державну стипендію у разі зарахування на навчання за державним бюджетом у відповідності з чинним законодавством України.

Термін навчання в аспірантурі не перевищує 4-х років.

Для вступу до аспірантури здобувач надає до приймальної комісії :

 • заяву на ім’я генерального директора ДНУ НТК "Інститут монокристалів" НАН України;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури на денну форму навчання);
 • засвідчену копію диплома з додатками до нього про закінчення вищого навчального закладу;
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури працював (за наявності);
 • автобіографію;
 • 3 фотокартки 3x4 см;
 • копію військового квитка або посвідчення про прописку (для військовозобов’язаних);
 • засвідчену копію сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови, який засвідчує рівень не нижче B2 (за наявності);
 • сертифікат ЄВІ 2023 або 2024 р. (бали: ТЗНК - не менше 100, іноземна мова - не менше 130);
 • список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності);
 • дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;
 • рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;
 • згоду на збір та обробку персональних даних.

Паспорт, диплом про вищу освіту та військовий квиток подаються вступниками особисто.

Прийом заяв і документів проводиться з 01 серпня 2024 року по 06 вересня 2024 року щодня, крім суботи та неділі, з 9:30 до 17:00 за адресою: м. Харків, проспект Науки 60, кімната 432 ЛВК або дистанційно на адресу nikitina@karazin.ua

Контактна особа:
Нікітіна Наталія Олександрівна
завідувач аспірантури НТК ІМК НАНУ
 +38 057-341-0240, +38 099 609 27 43.    

Вступники до аспірантури складають вступні іспити:

 • зі спеціальності;
  з програмою вступного іспиту зі спеціальності можна ознайомитись за посиланням.
 • презентації дослідницької пропозиції по спеціальності;
  з вимогами до дослідницької пропозиції  можна ознайомитись за посиланням.
 • з іноземної мови за програмою, яка відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

Контактна інформація для здачі вступних іспитів з іноземної мови
Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України
01601, Україна, Київ, вул. Трьохсвятительська, 4 (з 10:00 до 17:00)
Телефон: +38(044) 278 8971
E-mail: center-fl@ukr.net
http://langcenter.kiev.ua/navch_vstup.html

Детальніше із затвердженими правилами прийому до аспірантури можна ознайомитись за посиланням.
Вибір наукового керівника проводиться за основними напрямками його наукових досліджень. Зі списком потенційних наукових керівників можна ознайомитись за посиланням.