Склад Ученої ради НТК "Інститут монокристалів" НАН України

Проф. Володимир Семиноженко Голова Ради, академік НАН України
Проф. Сергій Десенко заступник Голови ради, д.х.н., проф.
Проф. Володимир Яновський заступник Голови ради, д.ф.-м.н., проф.
Олександр Сорокін заступник голови ради, член-кореспондент НАН України
Щербаков Іліас секретар Ради, к.х.н.
Проф. Борис Гриньов академік НАН України
Проф. Ігор Притула академік НАН України
Проф. Олександр Гектін член-кореспондент НАН України
Проф. Світлана Єфімова член-кореспондент НАН України
Проф. Олександр Толмачов член-кореспондент НАН України
Проф. Валентин Чебанов член-кореспондент НАН України
Олена Безугла к.фарм.н., с.н.с.
Костянтин Бєліков к.х.н., с.д.
Ірина Беспалова д.т.н., с.д.
Андрій Бояринцев д.т.н., с.д.
Катерина Брильова к.х.н.
Сергій Букреєв директор ДП "Завод хімічних реактивів"
Тарас Вінниченко директор ДП «Завод хімічних реактивів» НТК ІМК
Сергій Галкін к.т.н., с.н.с.
Олександра Долженкова д.т.н.
Петро Жмурін д.ф.-м.н., с.н.с.
Олександр Кривошей к.х.н., с.д.
Костянтин Кулик к.ф.-м.н.
Проф. Вікторія Ліпсон д.х.н., проф.
Проф. Лонгін Лисецький д.ф.-м.н., проф.
Сергій Найдьонов д.ф.-м.н., с.н.с.
Ірина Ропакова к.ф.-м.н.
Владислав Семінько д.ф.-м.н., с.д., завідувач лабораторії
Олег Сідлецький д.ф.-м.н., с.д.
Жанна Сльозова к.ф.-м.н.
Олег Тарасенко д.ф.-м.н., с.н.с.
Проф. Володимир Тарасов д.ф.-м.н., проф.
Анатолій Татарець к.х.н., с.д.
Ірина Тупіцина к.т.н.
Дмитро Філь д.ф.-м.н., с.н.с.
Світлана Шишкіна к.х.н., с.д.
Роман Явецький д.т.н., с.д.