Аспірантура

Шановний магістре в галузі хімії!

  • Якщо є жага до проведення hot-topic наукових досліджень в галузі органічного синтезу, комп'ютерного моделювання, створення і дослідження фізико-хімічних властивостей функціональних матеріалів із наперед заданими властивостями, а також матеріалів медико-біологічного застосування;
  • Якщо бажаєш працювати в облаштованих лабораторіях на сучасному обладнанні (від спектрофотометра до ЯМР-спектрометра і порошкового дифрактометра) під керівництвом визнаних в світі наукових керівників;
  • Якщо ініціативний і хочеш бути членом наукової команди національних або міжнародних грантів;
  • Якщо бажаєш стажуватися у провідних наукових установах - 

Державна наукова установа "Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" НАН України запрошує до аспірантури за спеціальністю 102 - "Хімія" (провадження освітньої діяльності здійснюється відповідно до наказу МОН України про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні № 2320–л від 30.11.2018 року).

Керівництво ДНУ НТК "Інститут монокристалів" завжди приділяє велику увагу організації наукової роботи та побуту аспірантів, зокрема забезпеченню іногородніх аспірантів гуртожитком на період навчання в аспірантурі. Аспіранти користуються бібліотекою, яка є одною з кращих бібліотек з хімії та фізики серед наукових установ НАН України.

Випускники аспірантури мають можливість продовжувати наукові фундаментальні дослідження під керівництвом висококваліфікованих співробітників установи, брати участь у виконанні різноманітних грантів та міжнародних програм.

З освітніми матеріалами можна ознайомитися за посиланням

З питань вступу до аспірантури звертатися:

Нікітіна Наталія Олександрівна
завідувач аспірантури
 +38 057-341-0240, +38 099 609 27 43. 
phd_study@isc.kh.ua

Якщо ж цікавлять дослідження в галузі матеріалознавства або фізики, завітай до наших колег:

Візит експертної групи Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти щодо акредитації ОНП «Хімія»
З 28 по 30 жовтня в Державній науковій установі "Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" Національної академії наук України" відбудеться робота експертної групи щодо проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Хімія» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти.
З програмою візиту можна ознайомитись за посиланням.
З експертним висновком можна ознайомитись за посиланням.

З висновком ГЕР можна ознайомитись за посиланням.