Анонс. 8 грудня о 16-00 команда Харківського хімічного семінару (Kharkiv Chemical Seminar) запрошує на чергову лекцію

  

       8 грудня о 16-00 команда Харківського хімічного семінару (Kharkiv Chemical Seminar), започаткованого Науково-дослідним відділенням хімії функціональних матеріалів Науково-технологічного комплексу «Інститут монокристалів» НАН України запрошує усіх зацікавлених приєднатися до чергової онлайн- лекції.

        Лектор: Проф. Радек Цибулька (Prof. Radek Cibulka), професор кафедри органічної хімії, Хіміко-технологічного університету Праги, Чеська Республіка (Full professor of Department of Organic Chemistry, University of Chemistry and Technology Prague, Czech Republic). Працює в галузі фотокаталізу та органокаталізу в окисно-відновних реакціях, пов'язаних з гетероциклічною хімією, вивчає окисно-відновні та фотоактивні
системи на основі флавінів, а також біоміметичні реакції.
      Тема доповіді: Сильні відновники на основі дезафлавіну, що утворюються під дією світла «Deazaflavin-based strong reducing agents produced by light».
      Останнім часом зріс інтерес до розробки сильних відновників з відновлювальною здатністю, порівняною з натрієм і літієм, але зі значно меншим потенціалом небезпеки. Такі відновники можуть бути використані як альтернативи в різних хімічних перетвореннях, де лужні метали все ще відіграють ключову роль. Поєднання світла з відповідним барвником є одним з перспективних способів досягнення цієї мети. Однак,
кількість відновників, настільки ж сильних, як лужні метали, все ще обмежена, і не всі системи працюють каталітично.
        У доповіді йтиметься про розробку каталітичних відновлювальних систем на основі похідних флавіну, що працюють на принципах фоторедокс-каталізу. Лектор продемонструє, що збуджені радикал-аніони і нейтральні радикали, отримані з дезафлавінів та аналогічних сполук, належать до найсильніших відновників.
       Обговорюватиметься практичне застосування, включаючи, наприклад, генерацію фенільних радикалів з галогенбензолів, фоторедуктивне видалення трифліл/тозильних груп з сульфаніламідів або деалкілування амінних груп. Сильно відновлювальні властивості похідних флавіну, розроблені протягом останніх трьох років, чітко показують, що флавіни належать до найбільш універсальних фотоокислювальних каталізаторів.

      Долучайтеся! Скористайтесь можливістю отримати багато цікавої та корисної інформації для власного розвитку та наукового зростання! Будемо дуже вдячні за поширення цього допису!

Коротко про захід: Вже виповнилося більше півтора року відтоді, коли вчені Науково-дослідного відділення хімії функціональних матеріалів НТК «Інститут монокристалів» НАН України започаткували й удоступнили для широкого кола Харківський хімічний семінар (Kharkiv Chemical Seminar), на якому з доповідями та лекціями виступають провідні науковці-хіміки світу. Зокрема, курс лекцій прочитали Нобелівські лауреати Жан-Марі Лен, Жан-П'єр Соваж, Річард Робертс, Курт Вютріх, Дан Шехтман, а також провідні професори з Франції, Швейцарії, Австрії, Німеччини, США, Нідерландів і інших країн. За час проведення Харківського хімічного семінару відбулося майже 30 лекцій, в яких взяли участь понад 9000 учасників (безпосередньо на засіданнях та через YouTube канал). Відео усіх лекцій Харківського хімічного семінару (Kharkiv Chemical Seminar), а також детальну інформацію про засідання можна знайти за посиланням: https://www.isc.kh.ua/en/seminar