Наші вчені взяли участь в Міжнародній конференції «Нанотехнології та наноматеріали» NANO-2023

         Протягом чотирьох днів – з 16 по 19 серпня – у гібридному форматі тривала 11-та Міжнародна конференція «Нанотехнології та наноматеріали» NANO-2023 Nanotechnology and nanomaterials. Це надзвичайна подія для наукової та інноваційної спільноти, яка об'єднала близько 500 українських і зарубіжних дослідників з різних галузей, що працюють над розвитком та застосуванням нанотехнологій та наноматеріалів.
Організаторами заходу стали консорціум EEN-Україна й Інститут фізики НАН України, а партнерами – Тартуський університет (Естонія), Туринський університет (Італія), Університет П'єра та Марії Кюрі (Франція) та European Profiles A.E. (Греція).

       Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" НАН України представляли  молоді вчені відділу наноструктурних матеріалів імені Ю.В. Малюкіна (ІСМА) під керівництвом чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н., професорки Світлани Єфімової та заступника директора з наукової роботи ІСМА  д.ф.-м.н., с.н.с. Олександра Сорокіна. Вони презентували свої роботи, що викликали велику зацікавленість та жваве обговорення.  Доповіді були присвячені розробці наноматеріалів біомедичного призначення, у тому числі, з антиоксидантними властивостями та виконувались за підтримки Національного фонду досліджень України в рамках гранта для провідних та молодих вчених.

         

     Довідково*       Мета заходу – сприяння налагодженню наукових контактів і дискусіям між ученими з різних наукових напрямів і з різних країн світу.У 2012–2022 роках цю конференцію проводили разом із міжнародними літніми школами «Нанотехнології та наноматеріали: від фундаментальних досліджень до інновацій», які дали змогу молодим ученим ознайомитись із сучасними дослідницькими та прикладними проблемами в царині нанонауки, а отже, посприяли подальшій реалізації нанотехнологій в інноваціях відповідно до суспільних потреб.

       Тематичні напрями конференції:
• фізико-хімічне наноматеріалознавство;
• нанобіотехнології для охорони здоров'я;
• нанорозмірна фізика;
• нанокомпозити та наноматеріали;
• мікроскопія нанооб'єктів;
• наноструктуровані поверхні;
• нанооптика та нанофотоніка;
• наноплазмоніка та поверхнево-підсилена спектроскопія;
• нанохімія та нанобіотехнологія.