Переведення аспірантів

На підставі рішення хімічної секції Вченої ради НТК ІМК НАНУ від 24 жовтня 2023 року, протокол № 12 переведено на наступний курс навчання в аспірантурі НТК ІМК НАНУ зі спеціальності 102 «Хімія» з 01 листопада 2023 року здобувачів освіти на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти (наказ № 129 від 25 жовтня 2023 року):
на 2 курс
Буравова Олександра Володимировича; Тімоніну Алвард Разміківну.
на 3 курс
Кулик Карину Володимирівну; Мяснікову Дар'ю Юріївну; Чернякову Маргариту Юріївну; Своякова Ростислава Петровича.
на 4 курс
Шишкіну Марію Олегівну (академічна відпустка з 01.11.2023 до 31.10.2024)
Коваленко Світлану Вікторівну (поновлено з 01.11.2023 у зв'язку із закінченням терміну академічної відпустки)