Переведення аспірантів

На підставі рішення хімічної секції Вченої ради НТК ІМК НАНУ від 12 жовтня 2022 року, протокол № 8 переведено на наступний курс навчання в аспірантурі НТК ІМК НАНУ зі спеціальності 102 «Хімія» з 01 листопада 2022 року здобувачів освіти на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти (наказ № 58 від 13 жовтня 2022 року):
на 2 курс
Кулик Карину Володимирівну; Мяснікову Дар'ю Юріївну; Чернякову
Маргариту Юріївну; Своякова Ростислава Петровича.
на 3 курс
Шишкіну Марію Олегівну
на 4 курс
Кобзева Дмитра Володимировича, Коваленко Світлану Вікторівну (надано академічну відпустку з 01.11.2022 по 31.10.2023, наказ № 59 від 14 жовтня
2022 року).