Переведення аспірантів

На підставі рішення хімічної секції Вченої ради НТК ІМК НАНУ від 28 вересня 2021 року, протокол № 11  подовжено навчання в аспірантурі НТК ІМК НАНУ зі спеціальності 102 «Хімія» та переведено на наступний курс навчання з 01 листопада 2021 року здобувачів освіти на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти:

на 2 курс

Шишкіну Марію Олегівну.

на 3 курс

Коваленко Світлану Вікторівну;
Кобзева Дмитра Володимировича.

Наказ НТК ІМК НАНУ  № 102 від 25 жовтня 2021 року.