Національна академія наук України оголошує конкурс на розміщення державного замовлення у 2024 році на підготовку наукових кадрів через аспірантуру та докторантуру

   

        На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2013 №363 «Про затвердження Порядку розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» Національна академія наук України оголошує конкурс на розміщення державного замовлення у 2024 році на підготовку наукових кадрів через аспірантуру та докторантуру у межах напрямів підготовки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 №760:

     

    Документи подаються до Відділу наукових і керівних кадрів НАН України не пізніше 12 липня 2024 року.
Документи, що надійшли до конкурсної комісії після встановленого терміну та/або не відповідають умовам конкурсу, до розгляду не приймаються.

Умови конкурсу за посиланням: https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=11517