Конкурс на заміщення вакантних посад

Державна наукова установа «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» Національної академії наук України» (пр. Науки, 60, м. Харків, 61072, тел.: (057) 340-93-39, факс: (057) 341-02-73, E-mail: info@isc.kh.ua, http://www.isc.kh.ua/) відповідно до наказу від 31.10.2023 р. № 136 оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

 • старшого наукового співробітника відділу органічної та біоорганічної хімії – 2 вакансії (спеціальність 102 Хімія; спеціальність 091 Біологія); вимоги: науковий ступінь д-ра філософії (канд. наук), не менше п'яти років досвіду, за останні п'ять років після захисту дисертації не менше п'яти публікацій у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз Scopus чи WoS, та/або патентів;
 • старшого наукового співробітника відділу люмінесцентних матеріалів та барвників ім. Б. М. Красовицького – 1 вакансія (спеціальність 102 Хімія); вимоги: науковий ступінь д-ра філософії (канд. наук), не менше п'яти років досвіду, за останні п'ять років після захисту дисертації не менше п'яти публікацій у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз Scopus чи WoS, та/або патентів;
 • наукового співробітника відділу органічної та біоорганічної хімії – 1 вакансія (спеціальність 211 Ветеринарна медицина); вимоги: науковий ступінь д-ра філософії (канд. наук), не менше трьох років досвіду, за останні три роки після захисту дисертації три публікації, у тому числі одна у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз Scopus чи WoS, та/або патентів;
 • молодшого наукового співробітника відділу органічної та біоорганічної хімії – 1 вакансія (спеціальність 102 Хімія); вимоги: науковий ступінь д-ра філософії (канд. наук) або магістр.
 • молодшого наукового співробітника відділу аналітичної хімії ім. А. Б. Бланка – 2 вакансії (спеціальність 102 Хімія; спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія); вимоги: науковий ступінь д-ра філософії (канд. наук) або магістр.

Кандидат на посаду подає особисто або надсилає поштою:

 1. письмову заяву на ім'я керівника установи про участь у конкурсі;
 2. копію документа, що посвідчує особу;
 3. заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
 4. автобіографію;
 5. копію трудової книжки (за наявності);
 6. копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);
 7. перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
 8. письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які вже працюють в НТК ІМК НАНУ, подають наступні документи:

 • заяву про участь у конкурсі;
 • перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).
У разі надсилання кандидатом документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.
Документи, які надіслані кандидатом поштою і надійшли після закінчення встановленого строку подання заяв та документів, повертаються кандидатові без розгляду.
Документи приймаються до 30 листопада 2023 р. (включно) за адресою: пр. Науки, 60, м. Харків, 61072, к. 329а, відділ кадрів НТК ІМК НАНУ.
За роз'ясненнями звергатися до Свінтицької Наталії Сергіївни, (057) 341-03-46.