Оголошено конкурс на здобуття стипендій Президента України для молодих вчених

         

        Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.1994 № 582 «Про стипендії Президента України для молодих вчених» (зі змінами) і постановою Президії НАН України від 31.08.2022 № 258 «Про стипендії Президента України для молодих вчених» з 25 жовтня 2023 року оголошено конкурс на здобуття стипендій Президента України для молодих вчених (вимоги щодо участі у конкурсі на здобуття стипендій Президента України для молодих вчених додаються).
         Науковим установам НАН України до 6 листопада 2023 р. необхідно подати до відповідного відділення НАН України матеріали на претендентів на здобуття стипендій Президента України для молодих вчених, передбачені у вимогах.
         Вимоги щодо участі у конкурсі на здобуття стипендій Президента України для молодих вчених Стипендії Президента України для молодих вчених (далі — стипендії Президента України) присуджуються на конкурсних засадах строком на два роки.
        Участь у конкурсі на здобуття стипендій Президента України можуть взяти молоді вчені науково-дослідних інститутів та інших наукових установ, організацій, підприємств НАН України (далі – претенденти, організації НАН України).
        Особи, які висуваються на здобуття стипендій Президента України, повинні відповідати визначенню терміна «молодий вчений», наведеному у Законі України «Про наукову і науково-технічну діяльність».
        Вік осіб, які висуваються на здобуття стипендій Президента України, не може перевищувати вік, визначений для молодих вчених Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», на час їх висування для участі у конкурсі на здобуття стипендій Президента України.
Стипендії Президента України не можуть бути призначені особам, яким призначено стипендії імені академіка НАН України Б.Є.Патона Національної академії наук України для кандидатів наук (докторів філософії) і докторів наук на 2023 та/або 2024 рр. або стипендії НАН України для молодих вчених станом на листопад 2023 р.
        Висунення претендентів на здобуття стипендій Президента України здійснюється вченими (науково-технічними) радами організацій НАН України за місцем основної роботи (навчання) цих претендентів. Рішення про висунення претендентів приймаються відкритим або таємним голосуванням (за визначенням ради) за умови присутності не менше двох третин складу ради та вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх членів ради.
        Матеріали для кожного претендента на здобуття стипендій Президента України мають включати:

  • витяг з протоколу засідання ради організації НАН України про висунення претендента на здобуття стипендії Президента України, засвідчений керівником організації;
  • письмові рекомендації не менше двох докторів наук, які особисто обізнані з науковими здобутками та здібностями претендента (за винятком претендентів — докторів наук);
  • відомості про претендента, завірені відділом кадрів за місцем роботи (навчання): прізвище, ім'я, по батькові, дата, місяць і рік народження, місце роботи, навчання, посада, науковий ступінь, вчене звання (час присудження), службова і домашня адреси, телефони, факс, електронна пошта, а також згода на обробку персональних даних;
  • список наукових публікацій претендента за останні п'ять років, підписаний автором і завірений ученим секретарем організації НАН України, а також копії найважливіших (не більше 3-х) наукових праць за час наукової діяльності (для монографій — анотація, обсягом до 2 стор. друкованого тексту).
  • інформацію про дослідницьку діяльність претендента (участь у конференціях, отримання грантів, наукові стажування тощо), підписану автором і завірену ученим секретарем організації НАН України.

       Зазначені матеріали в одному паперовому та одному електронному примірниках до 6 листопада 2023 р. подаються до відповідного відділення НАН України. Матеріали, що оформлені з порушенням вищезазначених вимог, не розглядаються.
Інформацію про наявність поточних вакансій та їх кількість можна отримати у відповідному відділенні НАН України.
Розпорядження Президії НАН Україні від 24.10.2023 №513 "Про оголошення конкурсу на здобуття стипендій Президента України для молодих вчених"

Джерело: https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=10673