Виступи на Бюро Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України

       5 вересня на онлайн-засіданні Бюро Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України  були представлені доповіді керівників НТК «Інститут монокристалів»: генерального директора академіка НАН України Володимира Семиноженка,  директора Інститута сцинтиляціних матеріалів академіка НАН України Бориса Гриньова, директора Інституту монокристалів чл.-кор. НАН України Ігоря Притули,  керівника відділення хімії функціональних матеріалів, чл.-кор. НАН України, проф. Валентина Чебанова про поточний стан справ в установах:  стан матеріально-технічної бази (фінанси та інфраструктура), кадрові питання (залучення молодих спеціалістів) та наукова тематика.