МОН пропонує для громадського обговорення проєкт Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань присудження та позбавлення наукових ступенів»

         

          Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань присудження та позбавлення наукових ступенів».
          Метою проєкту акта є імплементація Закону України від 02.05.2023 № 3062-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення якості вищої освіти» та удосконалення законодавства з питань підготовки та атестації наукових кадрів на підставі аналізу практики його застосування.
          Зауваження та пропозиції до проєкту нормативно-правового акту просимо надсилати до 18 вересня 2023 року на електронну адресу: mykhailo.holubiev@mon.gov.ua.
          Контактна особа для надання консультацій: Михайло Голубєв.