Актуально до 22.09.2023. IV конференція молодих вчених «Сучасне матеріалознавство. Матеріали та технології — СММТ-2023»

     

            5–6 жовтня 2023 року в Інституті металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України (Київ, бульвар Академіка Вернадського, 36) триватиме IV конференція молодих вчених «Сучасне матеріалознавство. Матеріали та технології — СММТ-2023».
            Мета заходу – обмін інформацією між молодими науковцями України щодо новітніх досягнень у галузі фізики, хімії, матеріалознавства, конструкційних, функціональних і біоматеріалів.
     

             Тематика конференції:

  • наноматеріали та нанотехнології;
  • конструкційні та функціональні матеріали;
  • біоматеріали та біонанотехнології;
  • методи дослідження матеріалів;
  • технології синтезу та модифікування матеріалів;
  • інформаційні технології у матеріалознавстві;
  • міждисциплінарні аспекти матеріалознавства.

          Формат доповідей:
усна доповідь — 15 хв. + 5 хв. на обговорення;
стендова доповідь — протягом дня (постер формату А1 (594×841 мм)).
          Можлива онлайн-участь.
Робочі мови: українська, англійська (для листування, тез, доповідей і статей).
          Подані за матеріалами доповідей статті після процедури рецензування буде опубліковано у періодичних наукових виданнях Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, що індексуються наукометричними базами даних «Web of Science» і/або «Scopus».
Зареєструватись і подати тези можна до 22 вересня 2023 року.
 САЙТ КОНФЕРЕНЦІЇ: https://www.imp.kiev.ua/mmsmt/

        Джерело: https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=10397