Стартував проєкт «Горизонт Європа», присвячений сцинтиляційним матеріалам для нового покоління експериментів фізики високих енергій. Координатор проєкту – Інститут сцинтиляційних матеріалів НТК «Інститут монокристалів» НАН України

    

       З січня 2023 року в Інституті сцинтиляційних матеріалів (ІСМА) НАН України виконується трирічний проєкт TWISMA, фінансований Європейською комісією за програмою «Горизонт Європа» (HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03).
     Координатор проєкту – Інститут сцинтиляційних матеріалів Науково-технологічного комплексу «Інститут монокристалів» НАН України.

     Керівник проєкту від Інституту – завідувач відділу технології вирощування монокристалів доктор технічних наук, професор Олег Сідлецький. Співвиконавцями проєкту є також ЦЕРН (Щвейцарія), Національний центр наукових досліджень CNRS (Франція) та Інститут світла і матерії (ILM) університету Ліон 1 (Франція).

          Науковою метою проєкту є розроблення інноваційних калориметрів для фізики високих енергій на основі сучасних сцинтиляційних матеріалів. Калориметри є ключовими компонентами детекторів, які використовуються у високоенергетичних експериментах для точного вимірювання енергії частинок. Великий адронний колайдер з високою світимістю, запуск якого запланований на 2028 рік, а також інші плановані експерименти (наприклад, електрон-позитронний колайдер високої інтенсивності, протон-протонний колайдер надвисоких енергій, мюонний колайдер), потребуватимуть детекторів, здатних витримувати дуже високі швидкості зіткнення частинок. Такі детектори повинні демонструвати чудові енергетичне і просторове розділення, а також високу радіаційну стійкість, що значно перевищує параметри існуючих приладів.
          Співробітники Інституту будуть залучені до вирощування германосилікату вісмуту (Bi4Ge3-xSixO12) та легованих церієм гранатів. Прототип калориметра на основі розроблених кристалічних матеріалів буде створено та випробувано в ЦЕРН.
          Окрім науково-технологічних аспектів, проєкт приділяє значну увагу підвищенню дослідницького профілю і стимулюванню розвитку ІСМА, що входить до складу Науково-технологічного комплексу «Інститут монокристалів» НАН України. Відповідно, для досягнення цього результату заплановано низку заходів. Перш за все, це – обмін знаннями між досвідченими дослідниками та покращення кар'єрних перспектив молодих дослідників буде здійснюватися за допомогою коротко- та середньострокових обмінів персоналом, навчальних тренінгів, семінарів, а також спільної програми підготовки докторів філософії (PhD).
          Планується проведення заходів для підвищення кваліфікації адміністративного персоналу ІСМА НАН України у підготовці пропозицій та управлінні проєктами для європейських програм фінансування наукових досліджень і розробок. Нарешті, буде організовано широкий спектр заходів з розповсюдження інформації, комунікації та інформаційно-просвітницької діяльності за темою проєкту.

  Джерело : https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=10350