Результати конференції-конкурсу молодих учених НТК "Інститут монокристалів" НАН України


         З 1 по 3 березня в онлайн- форматі відбулася щорічна конференція-конкурс молодих учених НТК "Інститут монокристалів" Національної
академії наук України. Цьогоріч захід проходив у вигляді виступів молодих науковців з самостійними усними доповідями у трьох секціях за напрямками:

  • «Хімія»,
  • «Фізика»,
  • «Нові матеріали та технології; прилади та пристрої на їх основі».

          

       Обговорення представлених наукових тем відбувалося досить цікаво та жваво. Загалом на конференції молодих вчених було презентовано 15
доповідей. Високо оцінивши підготовку й якість робіт усіх учасників, експертна комісія у складі найкращих фахівців Комплексу визначила 11 переможців у вищевказаних напрямках:          

Секція «Хімія»

 1 місце. Свояков Ростислав - Відділ люмінесцентних матеріалів та барвників Б. М. Красовицького. Аспірант.Молодший науковий співробітник . Тема доповіді: «Синтез та дослідження флуорисцентних сквараїн- ротаксанових барвників», науковий керівник - Анатолій Татарець

2 місце. Кобзев Дмитро - Відділ люмінесцентних матеріалів та барвників. Аспірант. «Новий кон'югат йодованого ціанінового барвника з антитілом для використання у фотоімунотерапії з опроміненням у БІЧ діапазоні», науковий керівник - Анатолій Татарець

2 місце. Чернякова Маргарита - Відділ аналітичної хіімії ім. А.Б. Бланка Молодший науковий співробітник, аспірантка. «Нові глибокоевтектичні розчинники як екстрагенти елементних домішок Cd, Pb і Hg», науковий керівник - Костянтин Бєліков

3 місце. Мяснікова Дар'я - Відділ органічної та біоорганічної хімії. Аспірантка, молодший науковий співробітник. «Синтез супрамолекулярних комплексів типу «гість-хазяїн» на основі кукурбіт[6]урилу і похідних 1,2,4-триазол-3-ілтіооцтової кислоти та їх солей», науковий керівник - Валентин Чебанов

Секція «Фізика»

1 місце. Пісклова Поліна - Відділ наноструктурних матеріалів ім. Ю.В. Малюкіна. Аспірантка. «Особливості агрегації ціанінових барвників у матрицях TiO2» науковий керівник - Олександр Сорокін

2 місце. Гранкіна Світлана - Відділ наноструктурних матеріалів імені Ю.В.Малюкіна. Аспірант. «Особливості формування J-агрегатів Amhi-PIC у комплексах з бичачим сироватковим альбуміном (БСА)», науковий керівник - Олександр Сорокін

2 місце. Васильковський Володимир - Відділ технології вирощування монокристалів. Аспірант.
«Синтез нанокристалів методом імпульсної лазерної абляції», науковий керівник - Микола Сліпченко

3 місце. Скрипник Тамара - Відділ наноструктурних матеріалів ім. Ю.В. Малюкіна Аспірант. «Керування люмінесцентними властивостями
нанокристалів неорганічних галогеновмісних перовскітів», науковий керівник – Ірина Беспалова

Секція «Нові матеріали та технології; прилади та пристрої на їх основі»

 1 місце. Сібілєва Тетяна - Відділ впровадження науково-технічних розробок. Аспірант, в.о. молодшого наукового співробітника. «3D-
друк сцинтиляторів на основі порошків неорганічних кристалів», науковий керівник - Андрій Бояринцев

2 місце. Черноморець Дарія - Відділ кристалічних матеріалів складних сполук. Аспірант. «Вплив обробки вихідних матеріалів на
оптичні властивості кераміки оксиду ітрію», науковий керівник - Олександра Крижановська

3 місце. Балабанов Антон - Відділ кристалічних матеріалів складних сполук. Аспірант. «Вплив мезоструктури компактів на
морфологію та оптичні властивості кераміки Y2O3:Yb3+», науковий керівник - Роман Явецький.

            Як зазначив голова експертної комісії, доктор фіз-мат наук, професор Володимир Яновський: «Плідна робота конференції залишила тільки позитивні враження і, сподіваюсь, надала поштовх до подальших наукових досліджень, адже попри війну наші молоді вчені, як і всі науковці нашого Комплексу, продовжують займатися науковою діяльністю. Це свідчить, зокрема, про високий рівень відповідальності, наполегливості та бажання розвиватися. Саме такими рисами має володіти справжній вчений. Переконаний, що молоді науковці досягатимуть своїх цілей і успішно реалізуються у професії».
           Молоді вчені, які зайняли призові місця на конференції-конкурсі, мають першочергове право на висунення для участі у поточному конкурсі на вакантні стипендії Президента України та/або НАН України.

            Вітаємо переможців конференції та їх наукових керівників із новими досягненнями.

Бажаємо творчого натхнення, нових ідей, миру і добра!