Конкурс на заміщення вакантних посад

Державна наукова установа «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» Національної академії наук України» (пр. Науки, 60, м. Харків, 61072, тел.: (057) 340-93-39, факс:(057) 341-02-73, E-mail: info@isc.kh.ua, http://www.isc.kh.ua/) відповідно до наказу від 03.02.2023 р.
№ 8 оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

  • старшого наукового співробітника відділу рентгеноструктурних досліджень та квантової хімії ім. О. В. Шишкіна (код 0203) – 1 посада (спеціальність 102 Хімія); вимоги: науковий ступінь д-ра філософії (канд. наук), не менше п'яти років досвіду, за останні п'ятьроків після захисту дисертації не менше п'яти публікацій у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз Scopus чи WoS, та/або патентів;
  • старшого наукового співробітника відділу органічної та біоорганічної хімії (код 0205) – 2 посади (спеціальність 102 Хімія); вимоги: науковий ступінь д-ра філософії (канд. наук), не менше п'яти років досвіду, за останні п'ять років після захисту дисертації не менше п'яти публікацій у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз Scopus чи WoS, та/або патентів;
  • старшого наукового співробітника лабораторії технології та аналізу лікарських засобів (код 0208) – 1 посада (спеціальність 226 Фармація); вимоги: науковий ступінь д-ра філософії (канд. наук), не менше трьох років досвіду, за останні три роки після захисту дисертації три публікації, у тому числі одна у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз Scopus чи WoS, та/або патентів;
  • наукового співробітника відділу аналітичної хімії ім. А. Б. Бланка (код 0210) – 1 посада (спеціальність 102 Хімія); вимоги: науковий ступінь д-ра філософії (канд. наук), не менше трьох років досвіду, за останні три роки після захисту дисертації три публікації, у тому числі одна у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз Scopus чи WoS, та/або патентів;
  • молодшого наукового співробітника відділу аналітичної хімії ім. А. Б. Бланка (код 0210) – 1 посада (спеціальність 102 Хімія); вимоги: науковий ступінь д-ра філософії (канд. наук) або магістр.

Кандидат на посаду подає особисто або надсилає поштою:
1) письмову заяву на ім'я керівника установи про участь у конкурсі;
2) копію документа, що посвідчує особу;
3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
4) автобіографію;
5) копію трудової книжки (за наявності);
6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);
7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які вже працюють в НТК ІМК НАНУ, подають наступні документи:
1) заяву про участь у конкурсі;
2) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових
публікацій, реферати тощо).
У разі надсилання кандидатом документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.
Документи, які надіслані кандидатом поштою і надійшли після закінчення встановленого строку подання заяв та документів, повертаються кандидатові без розгляду.
Документи приймаються до 6 березня 2023 р. (включно) за адресою: пр. Науки, 60, м. Харків, 61072, к. 329а, відділ кадрів НТК ІМК НАНУ.
За роз'ясненнями звергатися до Пшеничної Валентини Олексіївни, (057) 341-03-46.

Наказ
Заява
Згода на обробку персональних даних