Вчені НТК отримали грант НАТО

                         

             У рамках програми НАТО «Наука заради Миру та Безпеки» вчені Науково-технологічного комплексу «Інститут монокристалів» НАН України  отримали грант на виконання міжнародного наукового проєкту NATO “Розробка нових чотирьох-компонентних кристалів халькогенідів для безпекових застосувань”.

             Проєкт буде виконуватись протягом 2022-2024 рр. спільно Інститутом монокристалів НАН України, Харків (спів-керівник проекту – чл.-кор. НАН України,проф., д.ф.-м.н. Притула І.М.) та Близькосхідним технічним університетом, Анкара, Туреччина (спів-керівник проекту проф. Рашит
Туран).

            Цей проєкт направлений на створення нового класу напівпровідникових монокристалів на основі багатокомпонентних з’єднань
групи А2В6 для їх подальшого застосування у радіаційних приладах сучасної медицини та безпеки. Вказані кристали можуть стати
альтернативою  вже відомим кристалам, які мають певну низку недоліків, та, згодом, кардинально змінити сучасний ринок напівпровідникових
детекторів та приладів на їх основі.

 

Довідково

Інститут монокристалів НАН України є одним з визнаних лідерів:

• у створенні нових кристалічних матеріалів для оптики, лазерної техніки, електроніки, детектування випромінювання та інших застосувань;

• в фундаментальних дослідженнях структури, фізичних і фізико-хімічних властивостей кристалів, тонких плівок, наноматеріалів;

• в розробках і вдосконаленні високотехнологічного обладнання і методів виробництва кристалів різного функціонального призначення.

Визначальною рисою Інституту є завершений цикл наукових розробок - від ідеї, через дослідження властивостей матеріалів, до створення технологій та їх впровадження у виробництво. Інститут має великий досвід у співпраці з вітчизняними та міжнародними (Євросоюзу, США, Ізраїль та ін.) компаніями з наукової та комерційної діяльності, та набув репутацію надійного партнера.