04 – 06 березня 2024 року конференція-конкурс наукових робіт молодих вчених НТК "Інститут монокристалів" НАНУ.

                   Шановні колеги!
04 – 06 березня 2024 року відбудеться конференція-конкурс наукових робіт молодих вчених НТК "Інститут монокристалів" НАНУ.

              Метою конференції-конкурсу є підвищення кваліфікації, підтримка та стимулювання наукової діяльності молодих вчених НТК "ІМК" НАНУ (співробітників, аспірантів і студентів віком до 35 років, що виконують науково-дослідні роботи на базі НТК "ІМК" НАНУ). Головним завданням конференції-конкурсу є заохочення молодих вчених, які активно займаються науковою роботою та одержують нові наукові результати.
Конференція-конкурс проводиться у вигляді виступів молодих вчених із усними доповідями у трьох секціях за наступними напрямками:

  • - Хімія;
  • - Фізика;
  • - Нові матеріали та технології; прилади та пристрої на їх основі.

          Тривалість доповіді - до 10 хвилин. Робоча мова – українська.

          До розгляду не приймаються роботи за матеріалами захищених дисертацій, а також більше однієї роботи від одного автора.
Для участі у конференції-конкурсі необхідно заповнити реєстраційну форму до 16 лютого 2024 року та прикріпити тези доповіді у форматі .docx. Тези доповідей мають бути обсягом не більше 1 сторінки (формат А4) та оформлені за шаблоном.
Реєстраційна форма: https://forms.gle/tsLfTCkyobKLjsW96
         З усіх питань звертатися:

  • Ропакова Ірина Юріївна, Голова Ради молодих вчених НТК "ІМК" НАНУ,к. 717, ЛПК; тел.: 341-03-32; моб. тел.: 0931986209; e-mail: rmv.ntk@gmail.com
  • Чернякова Маргарита Юріївна, Голова Ради молодих вчених НДВ ХФМ,к. 315, ГК; тел.: 341-02-79; моб. тел.: 0953392661; e-mail: rada.molodyh.vchenyh.dcfm@gmail.com