Актуально до 4.12.21р. МОН пропонує до громадського обговорення проєкт наказу МОН України «Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій».

       Міністерство освіти і науки пропонує до громадського обговорення проєкт наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій».

       Проєкт наказу розроблено з метою визначення механізму реєстрації та обліку науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій за допомогою електронної системи з віддаленим доступом.

     Проєктом акта передбачається затвердження:

  • – Порядку державної реєстрації та обліку науково-дослідних, дослідноконструкторських робіт і дисертацій;
  • – Реєстраційної картки науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт (РК ДіР);
  • – Інструкції з оформлення та внесення змін у реєстраційну картку науководослідних, дослідно-конструкторських робіт (РК ДіР);
  • – Інструкції з оформлення та внесення змін в облікову картку науководослідних, дослідно-конструкторських робіт (ОК ДіР);
  • – Облікової картки дисертацій (ОКД); 
  • – Інструкції з оформлення та внесення змін в облікову картку дисертацій.

      Усі перелічені документи регламентують процедуру здійснення реєстрації науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій, які містять інформацію з обмеженим доступом, а також тих, які не містять такої інформації.

         Крім того, проєкт наказу спрямований на унормування питання механізму реєстрації науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій в електронній формі. Проєктом наказу передбачено внесення змін до реєстраційної і облікової картки ДіР та облікової картки дисертації з метою зменшення обсягу запитуваної інформації, водночас частково додаються нові поля для збору даних, які необхідні для проведення аналізу ДіР і дисертацій для вироблення науково обґрунтованих політичних рішень.

         Зауваження та пропозиції до проєкту наказу приймаються Міністерством освіти і науки України до 04 грудня 2021 року на електронну пошту dvyhun@mon.gov.ua (відповідальна особа – Оксана Двигун, державний експерт експертної групи з питань моніторингу і оцінювання наукової, науковотехнічної та інноваційної діяльності директорату науки та інновацій, тел. (044)- 287-82-07).

     Джерело : https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-do-gromadskogo-obgovorennya-pro...