Склад Ученої ради НТК "Інститут монокристалів" НАН України

Проф. Семиноженко Володимир Голова Ради, академік НАН України
Проф. Десенко Сергій заступник Голови ради, д.х.н., проф.
Проф. Яновський Володимир заступник Голови ради, д.ф.-м.н., проф.
Сорокін Олександр заступник голови ради, д.ф.-м.н., с.н.с.
Щербаков Іліас секретар Ради, к.х.н.
Проф. Гриньов Б.В. академік НАН України
Гектін О.В. член-кореспондент НАН України
Притула І.М. член-кореспондент НАН України
Проф. Толмачов О.В. член-кореспондент НАН України
Проф. Чебанов В.А. член-кореспондент НАН України
Бєліков К.М. к.х.н., с.д.
Бояринцев А.Ю. к.т.н.
Брильова К.Ю. к.х.н.
Ващенко В.В. к.х.н., с.н.с.
Вінниченко Т.Ю. директор ДП «Завод хімічних реактивів» НТК ІМК
Галкін С.М. к.т.н., с.н.с.
Проф. Галунов М.З. д.ф.-м.н., проф.
Проф. Єфімова С.Л. д.ф.-м.н., проф.
Долженкова О.Ф. д.т.н.
Жмурін П.М. д.ф.-м.н., с.н.с.
Кривошей О.І. к.х.н., с.д.
Кулик К.М. к.ф.-м.н.
Ропакова І.Ю. к.ф.-м.н.
Проф. Ліпсон В.В. д.х.н., проф.
Проф. Лисецький Л.М. д.ф.-м.н., проф.
Найдьонов С.В. д.ф.-м.н., с.н.с.
Радкевич О.І. к.т.н.
Проф. Рижиков В.Д. д.ф.-м.н., проф.
Семінько В.В. д.ф.-м.н., завідувач лабораторії
Сльозова Ж.В. к.ф.-м.н.
Тарасенко О.А. д.ф.-м.н., с.н.с.
Тупіцина І.А. к.т.н.
Тарасов В.О. д.ф.-м.н.
Татарець А.Л. к.х.н., с.д.
Філь Д.В. д.ф.-м.н., с.н.с.
Шишкіна С.В. к.х.н., с.д.
Явецький Р.П. д.т.н., с.д.