Склад Ученої ради НТК "Інститут монокристалів" НАН України

Проф. Семиноженко В.П. Голова Ради, академік НАН України
Проф. Десенко С.М. заступник Голови ради, д.х.н., проф.
Проф. Малюкін Ю.В. заступник Голови ради, член-кореспондент НАН України
Проф. Яновський В.В. заступник Голови ради, д.ф.-м.н., проф.
Щербаков І.Б.-Х. секретар Ради, к.х.н.
Проф. Гриньов Б.В. академік НАН України
Гектін О.В. член-кореспондент НАН України
Притула І.М. член-кореспондент НАН України
Проф. Толмачов О.В. член-кореспондент НАН України
Проф. Чебанов В.А. член-кореспондент НАН України
Бєліков К.М. к.х.н., с.д.
Бояринцев А.Ю. к.т.н.
Брильова К.Ю. к.х.н.
Ващенко В.В. к.х.н., с.н.с.
Вінниченко Т.Ю. директор ДП «Завод хімічних реактивів» НТК ІМК
Галкін С.М. к.т.н., с.н.с.
Проф. Галунов М.З. д.ф.-м.н., проф.
Проф. Єфімова С.Л. д.ф.-м.н., проф.
Долженкова О.Ф. д.т.н.
Жмурін П.М. д.ф.-м.н., с.н.с.
Кривошей О.І. к.х.н., с.д.
Кулик К.М. к.ф.-м.н.
Мурликіна М.В. к.х.н.
Проф. Ліпсон В.В. д.х.н., проф.
Проф. Лисецький Л.М. д.ф.-м.н., проф.
Найдьонов С.В. д.ф.-м.н., с.н.с.
Радкевич О.І. к.т.н.
Проф. Рижиков В.Д. д.ф.-м.н., проф.
Сльозова Ж.В. к.ф.-м.н.
Сорокін О.В. д.ф.-м.н., с.н.с.
Тарасенко О.А. д.ф.-м.н., с.н.с.
Тупіцина І.А. к.т.н.
Тарасов В.О. д.ф.-м.н.
Татарець А.Л. к.х.н., с.д.
Філь Д.В. д.ф.-м.н., с.н.с.
Шишкіна С.В. к.х.н., с.д.
Явецький Р.П. д.т.н., с.д.