Аспірантура

Провадження освітньої діяльності в ДНУ НТК "Інститут монокристалів" здійснюється відповідно до наказу МОН України про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні № 2320–л від 30.11.2018 року за спеціальністю 102 «Хімія», спеціалізація – «Органічна хімія».

Керівництво ДНУ НТК "Інститут монокристалів" завжди приділяє велику увагу організації наукової роботи та побуту аспірантів, зокрема забезпеченню іногородніх аспірантів гуртожитком на період навчання в аспірантурі. Аспіранти користуються бібліотекою, яка є одною з кращих бібліотек з хімії та фізики серед наукових установ НАН України. Випускники аспірантури мають можливість продовжувати наукові фундаментальні дослідження під керівництвом висококваліфікованих співробітників установи, брати участь у виконанні різноманітних грантів та міжнародних програм.

Вимоги до дослідницької пропозиції 2020

Вступна-програма 102 Хімія 
Правила прийому до аспірантури 2020

Розклад занять в 3 семестрі для аспірантів 2 року навчання за освітньо-науковою програмою підготовки доктора філософії за спеціальністю 102 Хімія

Наказ МОН №1285 від 11.10.2019


З питань вступу до аспірантури звертатися за телефонами: (057) 341 02-40
або за Е-mail phd_study@isc.kh.ua