Сьогодні відбулося on-line засідання Бюро ВФТПМ

15 жовтня 2020 року о 14.00 відбулося онлайн-засідання Бюро Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України з
використанням програми ZOOM. 

Від НТК в засідання взяли участь: академік НАН України В.П. Семиноженко, академік НАН України   Б.В. Гриньов, чл.-кор НАН України В.А. Чебанов,  чл-кор НАН України І.М. Притула, к.х.н. І.Б. Щеербаков.

На засіданні було розглянуто питання: 

1. «Про пропозиції Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича  НАН України щодо тем відомчого замовлення НАН України на 2021 рік»

Доповідачі: акад. НАН України Ю.М. Солонін,
акад. НАН України С.О. Фірстов,
чл.-кор. НАН України А.В. Рагуля,
д.т.н. Г.А. Баглюк,
д.т.н. О.Б. Згалат-Лозинський.

2. Поточні питання